tyonohjaus.jpgTyönohjaus

Työnohjauksessani luonnollisesti heijastuu minun kristillis-humanistinen elämänasenteeni. Työnohjauksen viitekehyksessä kristillis-humanistinen asenne tarkoittaa minulle uskoa Jumalan huolenpitoon kaikissa elämäntilanteissa. Luotan myös ihmisen kykyyn löytää luovassa vuorovaikutuksessa ulospääsy umpikujasta.

Työnohjaus on oman työn tarkastelua, kokemuksista oppimista ja työn kehittämistä. Työnohjaus on työtä. Mutta se voi vapauttaa ohjattavaa ansiotyön mieltä raskauttavilta vaikutuksilta ja se voi olla tervehdyttävää ja voimia palauttavaa.

Työnohjausten aiheet valikoituvat siten, että yleensä ohjattava lähettää minulle muutama päivä ennen istuntoa raportin sellaisesta häntä ajatteluttavasta tapahtumasta, josta hän haluaa keskusteltavan.

Työnohjaukseni perusmenetelmänä on reflektoiva keskustelu. Keskustelun lisäksi käytän joskus toiminnallisia menetelmiä. Ohjaajana pyrin olemaan kaikkien puolella, mutta en ketään vastaan.

Suru ja ilo, syyllisyys ja katumus, inho ja ihastus, ahdistus ja siitä vapautuminen, itku ja nauru, kaikki inhimillinen saa olla työnohjauksessani läsnä.

Työnohjauspaikka

Enimmäkseen annan työnohjausta kodissani olevassa työnohjaushuoneessa. Voin tulla myös työpaikalle, jos sieltä löytyy rauhallinen tila. Kokemukseni on, että työpaikan ulkopuolella toteutettu työnohjaus luo ohjattaville henkistä tilaa.

Työnohjauksen kieli

Minä annan työnohjausta suomeksi.

Työnohjauksen kesto

Yksilötyönohjauksessa yksi kokoontuminen on 50 min Ryhmätyönohjaus kestää 90 min ja koko työyhteisön ohjauksen kesto sovitaan erikseen.

Kun työnohjaus kestää pari vuotta, niin ohjauskertoja kertyy ryhmätyönohjauksessa n. 30 ja yksilöohjauksessa n. 40. Työnohjaus voi kestää usean vuoden ajan tai toisaalta sitä voi olla sopimuksen mukaan esimerkiksi vaikka 5-10 istunnon verran. Työnohjauksia voi olla viikon, kahden, kolmen tai joskus jopa neljän viikon välein.

Kaikki edellä mainitut asiat ovat neuvoteltavissa ja ohjauksen aikana voidaan tehdä jatkosopimuksia.