palvelut.jpgPalvelut

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjauksessa on tavoitteena työntekijän oma kasvu. Työntekijän kertomia tilanteita tarkastellaan hänen näkökulmastaan. Yhdessä ohjaajan kanssa ohjattava pohtii itseään ja suhdettaan asiakkaisiin/potilaisiin/opiskelijoihin/ seurakuntalaisiin/työtovereihin/johtajiin/työyhteisöön ja omaan ammattiinsa. Yksilötyönohjauksessa ohjattava ohjaajan tukemana tutkii työnsä tavoitteita ja työn herättämiä tunteita ja ajatuksia.

Ohjattava valitsee, mitä hän haluaa ohjaajalle kertoa kokemuksistaan työssä. Avoimessa vuorovaikutuksessa pyritään yhdessä ymmärtämään kohdattuja haasteita. Tavoittena on, että ohjattava jaksaisi tehdä työtään entistä paremmin.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmässä on joko saman työyhteisön jäseniä tai eri työyhteisöjen samassa ammatissa olevia ihmisiä. Istunnon aikana pohditaan kohdattuja haasteita, omia voimavaroja ja ammatissa kasvamista. Ryhmässä voi ilmaista omia tunteita, ajatuksia ja kokemuksia. Niistä keskustellaan rohkaisevassa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä.

Esimiestyönohjaus

Esimiehille tarkoitettu työnohjaus voi olla joko yksilö- tai ryhmätyönohjausta. Johtaja, olipa hän sitten ylimmässä tai väliesimiehen tehtävässä, tarkastelee työnohjauksessa omaa kasvuaan ihmisenä sekä siviili- että ammattiminän näkökulmasta. Keskustelun aiheiksi nousevat myös suhteet henkilöstöön, omiin esimiehiin, työyhteisön verkostoihin ja julkisyhteisöissä myös luottamushenkilöihin. Tutkistelun aiheina ovat voimavarat, yleinen hyvinvointi ja tunteet.

Ryhmän jäsenet voivat olla samasta työyhteisöstä tai eri työyhteisöjen johtotehtävissä.

Työyhteisön työnohjaus

Tämä työnohjauksen muoto on tarkoitettu koko työyhteisölle. Siinä tarkastellaan työyhteisön ja työtekijöiden perustehtävää ja sitä miten se organisaatiossa toteutuu. Samoin selvitellään sitä, miten aineelliset ja henkiset voimavarat on valjastettu ydintehtävän toteuttamiseksi. Työn tulosta jarruttavat solmukohdat pyritään yhdessä avaamaan. Työyhteisön työnohjauksen toimintatavat ja kesto sovitaan kussakin tapauksessa erikseen

Luennot

Luennon aihe ja tarkoitus sopimuksen mukaan.